Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Marina miljöövervakningsdata

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata.
På den här sidan går det att söka ut och ladda ner biologiska och fysikaliska/kemiska data. Mer info här.